I. Kalibaitienė

Gimė Panevėžyje, augo ir mokėsi Alytuje, dailės studijas baigė Šiaulių universiteto Menų fakultete.

Kuria keramikos ir pastelės srityse. Ilona yra surengusi keletą asmeninių parodų taip pat darbus rodo grupinėse parodose, dalyvauja pleneruose.