E. Šturmaitė

Gimė Tauragės raj.
1973m.baigė Šiaulių pedagoginį institutą dailės sk.
Nuo 1973m. gyvena, kuria Druskininkuose.
1976m. pradėjo  kurti vaikų dailės m-lą, kur dirba mokytoja eksperte.
Lietuvos dailininkų sąj. narė.
Kauno akvarelininkų grupės ,,Vanduo ir spalva,, narė.
Druskininkų DDA narė
Kuria akvarelės, tekstilės, tapybos srityje.
Surengė 35 autorines parodas
Dalyvavo daugiau kaip 140 bendrose parodose Lietuvoje  ir užsienyje.
Aktyviai dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose pleneruose.

Kurdamas negalvoji apie sėkmę. Yra idėja, yra noras ją realizuoti. Tai būsena,  kurią sudėtinga  apsakyti. Kartais  atrodo kaip šventė,  kartais – šauksmas tyruose ar skausmas. Vaisius pirmiausia ,,ragauji“ pats , o tada jau gali pateikti kitiems.